Ustawowe obowiązki Właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

  • utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2
  • zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

czytaj więcej

Przedstawiamy Państwu ofertę na wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane.

Inżynierowie i technicy naszej grupy posiadają uprawnienia do przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych we wszystkich wymaganych specjalnościach.

Budynki i inne obiekty budowlane obowiązkowo podlegają przeglądom:

- Przeglądy roczne
- Przeglądy pięcioletnie

W skład przeglądów rocznych jak i pięcioletnich wchodzą:

- Przeglądy ogólnobudowlane
- Przeglądy instalacji oraz urządzeń służących ochronie środowiska
- Przeglądy gazowe
- Przeglądy kominiarskie

Subskrybuj COMPLEX  RSS