Ustawowe obowiązki Właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

  • utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2
  • zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

czytaj więcej
Subskrybuj RSS - blogi