Wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia we wszystkich wymaganych specjalnościach


Oferta i zakres usług

Przedstawiamy Państwu ofertę na wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane.

 

Inżynierowie i technicy naszej grupy posiadają uprawnienia do przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych we wszystkich wymaganych specjalnościach.

 

Budynki i inne obiekty budowlane obowiązkowo podlegają przeglądom:

  • - Przeglądy roczne
  • - Przeglądy pięcioletnie

 

W skład przeglądów rocznych jak i pięcioletnich wchodzą:

  • - Przeglądy ogólnobudowlane
  • - Przeglądy instalacji oraz urządzeń służących ochronie środowiska
  • - Przeglądy gazowe
  • - Przeglądy kominiarskie

 

Przeglądy wykonane przez nasz zespół posiadają zapisy umożliwiające zaprogramowanie prac remontowych oraz zostają wpisane do książki obiektu.

 

Na przestrzeni ostatnich lat na terenie województwa pomorskiego nasz zespół wykonał kilkaset przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków oraz około 100 opinii technicznych.